O društvu

Ustanovni člani STRIDONA smo prevodoslovci, ki želimo ustvariti prostor svobodne komunikacije med prevodoslovnimi raziskovalci, in sicer ne glede na podzvrst prevodoslovnega proučevanja, kot tudi ploden dialog z vsemi drugimi raziskovalci, ki se posvečajo medkulturnim in medjezikovnim stikom v vseh oblikah. STRIDON tako prek svojih dejavnosti in publikacij želi ustvariti odprt prostor komunikacije s sorodnimi in drugačnimi mislimi na področju medkulturnih in medjezikovnih stikov. Namen društva je razvoj in popularizacija in izobraževanje ter usposabljanje na različnih področjih prevodoslovja.